Publikationer

Den Boligsociale Helhedsplan Mennesker i Fokus 2016-2020

Helhedsplan_WebDownload folderen: Helhedsplan_Web

Formålet med helhedsplanen i Charlottekvarteret er sammen at skabe aktiviteter med fokus på det gode naboskab og familieliv, tryghed i kvarteret, fællesskab på tværs af alder og kultur, lærerige aktiviteter for børn og unge og samarbejde med det lokale erhvervsliv.

 Urban Co-creation 2640 Charlottekvarteret.

2640_omslagUrban co-creation giver et hidtil ukendt billede af livet i et særligt udsat boligområde. Charlottekvarteret i Høje-Taastrup Kommune optræder på den såkaldte ghettoliste, men denne bog viser en noget anden virkelighed, end den man forbinder med en ghetto. Hvad nu hvis ’udsatte boligområder’ i virkeligheden er en ressource og en nøgle til bæredygtig byudvikling, fremfor et samfundsmæssigt problem?

Vi får i billeder og ord et kig ind i beboernes hjem og liv, og vi får historien om, hvordan 1800 mennesker med 40 forskellige national- iteter samarbejder om at udvikle deres kvarter. Desuden introducerer bogen begrebet urban co-creation – en metode, der giver mennesker mulighed for selv at vælge, hvad de vil forandre i deres boligområde – og dernæst samarbejde om at skabe forandringerne.

Bogen er et bud på, hvordan bæredygtig byudvikling kan se ud, og samtidig en inspiration til konkrete projekter, som kan realiseres i et- hvert boligkvarter

Download bogen her Urban Co-creation 2640 Charlottekvarteret eller køb den i et lækkert fysisk format. Skriv til kontakt@charlottekvarteret.dk

Beboerundersøgelse Charlottekvarteret 2013

Beboerundersøgelse Charlottekvarteret 2013November 2013 – Vinteren 2012/2013 lavede vi en beboerundersøgelse i Charlittekvateret for at finde ud af hvad beboerne synes om kvarteret.  Resultaterne af beboerundersøgelsen er samlet i denne udgivelse. Her kan du bl.a. blive klogere på om beboerne føler sig trygge i kvarteret, deltager i beboerdemokratiet, bruger fællesarealerne, har venner i kvarteret og oplever, at de har indflydelse på det boligsociale arbejde. Læs Beboerundersøgelsen på Issuu eller download den i pdf.

De aktive unge – metodeopsamling fra lommepenge- og fritidsjobprojektet i Charlottekvarteret

Metodeopsamlig fra lommepenge- og fritidsjobprojektet "De Aktive Unge"Maj 2013 – Boligsocialt Områdesekretariat Høje-Taastrup har lavet en metodeopsamling fra vores lommenpenge- og fritidsjobprojekt, så andre kan lære af vore erfaringer og arbejdsmetoder.
Download metodeopsamlingen i pdf på Områdesekretariatets hjemmeside eller send en mail til Anne Keiding for at få tilsendt et trykt eksemplar.

Pixibog om helhedsplanen

Pixibog om helhedsplanen Charlottekvarteret - Mennesker i Fokus 2012-2016Foråret 2012 – I forbindelse med vedtagelsen af den nye helhedsplan har vi lavet en pixibog, der kort forklarer hvad helhedsplanen går ud på og hvad vi skal arbejde med de næste fire år. Pixibogen blev husstandsomdelt i Charlottekvarteret, så beboerne havde mulighed for at sætte sig ind i hvad de skulle stemme om.
Læs pixibogen i Issuu eller download den i pdf

Skriv et svar