Mennesker i Fokus

Med en boligsociale helhedsplan Charlottekvarteret – Mennesker i Fokus skal Charlottekvarteret blive et kvarter, som endnu flere beboere er glade for at bo i.

Et kvarter hvor beboerne indgår i fællesskaber på tværs af boligafdelinger, kulturer og generationer. Et kvarter hvor mangfoldighed er en ressource. Et kvarter hvor mentaliteten er: ”jeg kan, jeg tør, og jeg har lyst til selv at gøre en indsats”. Et mere aktivt og trygt kvarter. Et kvarter hvor beboerne kender deres indflydelsesmuligheder, og føler stolthed, ansvar og ejerskab. Et kvarter hvor beboerne tror på værdierne fællesskab, tillid og åbenhed.

Indsatsområder

Den boligsociale indsats i Charlottekvarteret tager udgangspunkt i fire indsatsområder, selvom de enkelte projekter i praksis ofte går på tværs af flere indsatsområder.

 • Uddannelse, beskæftigelse og erhverv
  Her arbejder vi med at skabe nye former for beskæftigelsesprojekter, styrke den eksisterende iværksættertrang og inspirere de unge til at tage ansvar for deres eget liv. Det gør vi bl.a. med et mentornetværk for iværksættere, samarbejde med lokale virksomheder om praktik og lærepladser, studienetværk, uddannelsesworkshop og uddannelsesbesøg, rollemodeller samt lommepenge- og fritidsjobprojektet De Aktive Unge.
 • Beboernetværk, inddragelse og demokrati
  Her arbejder vi med at styrke beboernes medindflydelse og samarbejdet på tværs af de tre afdelingsbestyrelser bl.a. med samarbejdsmøder og seminarer for afdelingsbestyrelserne, et demokratifilmprojekt for de unge og udvekslingsprojekter med fokus på demokrati og det samfund børnene lever i.
 • Kultur og fritid
  Her arbejder vi med at understøtte det frivillige engagement og det mangfoldige kultur og fritidsliv i Charlottekvarteret bl.a. gennem kulturmødearrangementer, inspirationsture for frivillige, “gør-det-selv”-bøger med opskrifter på hvordan man gennemfører sine projekter, “byg-selv-sammen”-projekter hvor beboerne selv er med til at skabe de fysiske rammer i Charlottekvarteret og frivillighedsformidlingen, der vejleder beboere, der har brug for hjælp til opstart af projekter eller udvikling af eksisterende foreninger.
 • Image og kommunikation
  Her arbejder vi med at fortælle om hvad der sker i kvarteret og forbedre kvarterets image gennem formidling af de positive historier. Det gør vi bl.a. gennem kvarterets avis Agerposten, Facebook, hjemmesiden, film på YouTube, pressearbejde og en bog Charlottekvarteret og nogle af de mange frivillige ildsjæle, vi samarbejder med.

Fakta om helhedsplanen

 • Periode: 1. juli 2012 til 30. juni 2016
 • Finansiering: Helhedsplanen er finansieret af Landsbyggefonden (75%), Høje-Taastrup Kommune (12,5%), DFB (7,25%) og VIBO (7,25%)
 • Bevilling: 13,3 millioner kr.

Læs mere om helhedsplanen

Pixibog om helhedsplanen Charlottekvarteret - Mennesker i Fokus 2012-2016Vi har lavet en folder der kort forklarer de enkelte indsatsområder og projekter i helhedsplanen. Læs folderen på Issuu eller download den i pdf.

Du kan også downloade helhedsplanen i pdf: Charlottekvarteret – Mennesker i Fokus 2012-2016.

Følg med i vores arbejde

Ønsker du løbende at blive opdateret om hvad der sker i Charlottekvarteret, så abonner på vores nyhedsbrev eller følg os på Facebook.