Projekter

En stor del af vores arbejde har fokus på at skabe netværk, inddrage beboerne og understøtte det frivillige initiativ i Charlottekvarteret, og det er derfor heller ikke alt der har karakter af projekter.

Udover de de længerevarende projekter, som  lommepenge- og fritidsjobprojektet De Aktive Unge, kvarteravisen Agerposten, “Byg-selv-sammen”-projekterne, Råderum og Kulturmødearrangementerne, laver vi også inspirationsture for frivillige, samarbejdsmøder og seminarer for afdelingsbestyrelserne og understøtter beboernes frivillige engagement og projekter, arbejder med netværk både i og omkring kvarteret.