0

Hvad betyder lommepengeprojektet for kvarteret?

Vi har spurgt en række centrale aktører i Charlottekvarteret om hvad lommepengeprojektet “De Aktive Unge” har betydet for kvarteret. I denne interviewfilm kan du høre hvad de sagde:

Filmen er lavet i forbindelse med oplæg om vores arbejde og metoder på Boligsocial Årskonference 2013 og KAB-konferencen 2013. Download metodeopsamlingen “De aktive unge”, hvis du vil du vide mere om projektet og vores metoder.

0

Lær af “De aktive unge”

Metodeopsamling fra lommepenge- og fritidsjobprojektet "De Aktive Unge"Områdesekretariatet har lavet en metodeopsamling så andre kan hente inspiration og lære af vores erfaringer fra lommepengeprojektet “De aktive unge”. I hæftet kan du bl.a. læse om hvordan vi arbejder med at involvere de unge i udviklingen af projektet, hvad der kendetegner den gode tovholder og hvordan vi samarbejder med forskellige lokale aktører.

Download metodeopsamlingen her

Læs mere om “De aktive unge” her