Hvordan har Charlottekvarteret det?

Vi ville gerne tage temperaturen på Charlottekvarteret, så sidste vinter gik vi rundt i kvarteret, bankede på døre og stillede beboerne spørgsmål, om hvordan det er at bo i Charlottekvarteret. Det har givet mange spændende møder og snakke – både med nye beboere og beboere, vi kendte i forvejen. Og nu er vi blevet lidt klogere på hvordan det går med Charlottekvarteret og hvordan vi skal prioritere helhedsplanens aktiviteter og projekter.

Læs hele beboerundersøgelsen

Beboerne er blevet gladere for at bo i Charlottekvarteret

Grafen viser at over 70% synes meget godt eller godt om at bo i Charlottekvarteret.De fleste af beboerne (ca. 72%) er glade for at bo i Charlottekvarteret, i beboerundersøgelsen fra 2009 var det til sammenligning kun 44% af beboerne, som var glade for at bo i kvarteret. Undersøgelsen viser også, at lidt over halvdelen af beboerne er blevet mere tilfredse med at bo i kvarteret i den tid, de har boet der.  Renoveringerne og forbedringerne af fællesarealerne samt helhedsplanens aktiviteter, især lommepengeprojektet, fremhæves som nogle af årsagerne.

Trygheden er høj på trods af skudepisoder

Diagrammet viser, at 70 % føler sig menget trygge eller trygge ved at bo i Charlottekvarteret.Størstedelen af beboerne (70%) er trygge ved at bo i Charlottekvarteret, selvom undersøgelsen blev gennemført på et tidspunkt, hvor der var skudepisoder i kvarteret. Og skudepisoderne har bestemt påvirket trygheden, 15 % føler sig utrygge, og mange nævner at netop skudepisoderne har påvirket dem og kvarteret negativt.

Drømmen om egen virksomhed lever

Diagrammet viser, at lidt over 20 % drømmer om at starte deres egen virksomhed:Over en femtedel af deltagerne drømmer om at starte deres egen virksomhed, alt fra kiosker og skønhedsklinikker til transport- og IT virksomheder. Beboerundersøgelsen har således også været med til at afdække behovene og skabe kontakt til beboere, der har interesse for at deltage i vores aktiviteter, der skal støtte op om iværksættere og deres idéer.

Læs hele beboerundersøgelsen her:

Skriv et svar